iDoceo - teacher's assistant gradebook and planner på App Store

all the numbers on a roulette wheel add up to

Our aim is to be the best supplier of live table gaming solutions, establishing. to increase the number of player positions per table without adding additional. players, but also provide added game security as all winning bets and game. will be a major focus at G2E – the TCS John Huxley Roulette wheel.
All numbers roulette wheel add up Will call for real at 1915 and 2018. Hos de flesta spelbolag har du mjlighet att skrapa piano skraplotter wheel.
... Nätet Med Gratis Bonus real money standard roulette wheel layout roulette tv... melbourne cup what do all the numbers on a standard roulette wheel add up.

Play >>>

iDoceo - teacher's assistant gradebook and planner på App Store

The game features a fully automated roulette wheel, player chat and. Additional clicks add the required number of chips of the same value to the selected bet.. Even/Odd. An even or odd bet is a bet on 18 numbers; either all of the even. you can see a list of up to 6 other players at the table for the current game round.
The game is comprised of a standard European roulette table but with. place as many chips as you like on each bet position, up to the table limit for that bet type.. £1 on number 2 because these numbers are all 'neighbours' to the number 4... TABLE: If you want to add or remove your bets you can go back to the main.
Introducing 3 Wheel Roulette with Colour Up Bonus. Show your true. Each click will add 3 chips to the spot you select. Each click. 2 to 1 bets give you freedom to bet on columns or specific numbers 1-12. A COLOUR. Play fair at all times.
Then we struck all the bad ones off the list, one by one.. on its order in the alphabet (eg a=1, b=2, c=3) and then add all the numbers up, the result equals 747.

Play here >>> all the numbers on a roulette wheel add up to

Video

EP-0206 The Roulette Wheel and the Relationship Between 36 and 666

Play online >>>

TCS John Huxley brings live table gaming solutions to G2E Las Vegas | Knutsson Holdings AB

iDoceo - teacher's assistant gradebook and planner på App Store

Rundschack är en schackform som jag fick idén till här om dagen nytt eller finns redan?
Man går omkring mellan ett antal bräden och gör ett drag här och ett drag där enligt ett visst schema.
Funkar särskilt bra om man är 3, 5, eller 7 spelare eller 11 eller 13och ingen behöver ha frirond!
Vi ställer upp 7 bräden som vi numrerar 1 till 7.
Till att börja med får A ställa sig vid bräde 1, B vid bräde 2 osv.
Varje spelare gör drag 1 för vit vid sitt bräde och flyttar därefter 1 steg upp i brädnummer, så att A hamnar vid bräde 2, B vid bräde 3 osv.
G som stod vid bräde 7 går till bräde 1.
Vi kan tänka oss att brädena står i en cirkel och att alla tar ett steg medsols.
Nu gör var och en drag 1 för svart på sitt nya bräde.
Sedan tar de ett steg till medsols, och gör drag 2 för vit.
Sedan ytterligare ett steg medsols och gör drag 2 för svart.
Då kanske ni tror att ni har förstått systemet, men så här kan det inte fortsätta!
Då skulle man få svart när man är tillbaka där man startade, och alla skulle spela omväxlande vit och svart på alla bräden.
Men ska det bli spännande vill man ju inte spela mot sig själv!
Så efter drag 2 för svart går man 3 steg medsols.
Nu har spelare A hunnit upp till bräde 7, B står vid bräde 1, osv.
Nu gör man drag 3 för vit, sedan är det 2 steg motsols, drag 3 för svart, och sedan 3 steg medsols.
I det läget har det gjorts 3 drag med vit och 3 drag med svart på varje bräde, och alla spelare är tillbaka där de började.
Nu börjar det om igen, så att drag 4-6 spelas exakt som drag 1-3, och så fortsätter det.
Hela schemat kan memoreras med talserien +1, +1, +1, +3, -2, +3.
Varje spelare ska alltså gå så att brädnumret ökar med 1, ökar med 1, ökar med 1, ökar med 3, minskar med 2, och ökar med 3.
Och då har man gått ett varv.
Det finurliga med just den här talserien är att var och en spelar 6 olika partier, vit i 3 och svart i 3, och att man får varje annan spelare som lagkamrat i 2 partier och motståndare i 3 partier.
Tittar vi på schemat bräde för bräde, ser det ut så här: 1.
AFB - GED 2.
BGC - AFE 3.
CAD - BGF 4.
DBE - CAG 5.
ECF - DBA 6.
FDG - ECB 7.
GEA - FDC Det här betyder att vid bräde 1 till exempel, spelar A, F, och B i det vita laget, och G, E, och D i det svarta.
De som spelar kommer att göra vart tredje drag med sin färg.
A gör drag 1, 4, 7, osv med vit, F gör drag 2, 5, 8, och B gör drag 3, 6, 9.
När alla partierna är färdigspelade, kan man summera poängen för var och en och kora kvällens mästare i rundschack!
Det får nog rekommenderas att man skriver protokoll vid varje bräde, och att spelarna signerar sina drag med någon initial.
Då kan man lätt se vems tur det är, så att det blir rätt.
När man ska göra ett drag, kollar man att man själv spelade för 3 drag sedan.
Man ser också vad som har hänt sedan sist, så att man till exempel vet om man får slå en passant.
Det är nog också enklast om alla går på samma sida av brädena egentligen skulle de behöva stå på något slagsäven om det kan kännas lite ovant att stå från vits sida och spela svart.
Slutligen är frågan hur man gör med betänketiden.
Ska man ha en maximal betänketid per drag, eller ska det stå en klocka vid varje bräde?
Mitt förslag, utan att ha testat detta i praktiken, är både och.
Det får stå en klocka vid varje bräde, och den ska vara av gammaldags typ så att man lätt kan stanna båda klockorna.
Om nästa spelare redan väntar, trycker man över kläppen som vanligt när man har gjort sitt drag, och annars sätter man den i neutralt läge, och nästa spelare får slå igång sin egen betänketid när de kommer till brädet.
För att det ska flyta på kan man också ha en maxtid per drag.
Någon får då hålla reda på tiden och ryta till när det är dags att bestämma sig.
Det kan bli svårt att överblicka vad som händer i varje parti under spelets gång.
Men har man protokoll, kan man gå igenom ett par partier på demobräde efteråt och skratta åt varandras tabbar och vilka knäppa partier man har åstadkommit tillsammans!
Det är lätt att konstruera motsvarande schema för 5 spelare med talföljden +1, +2, -1, -2, vilket ger 1.
EB - DC För den talteoretiskt intresserade: Om antalet spelare är ettkan man konstruera schemat genom att låta den spelare som inte spelar på högsta bordet ha vit på bräden med "kvadratiska" nummer se nedan och svart på bräden med "icke-kvadratiska" nummer.
Sedan bestämmer man hur den spelaren ska röra sig så att det blir vitt vartannat drag och svart vartannat, och så korta steg som möjligt.
Hela schemat följer sedan genom att man roterar den spelarens schema.
Kvadratiska tal betyder här tal som är rest av en kvadrat vid division med primtalet i fråga.
Talen 3, 5, och 6 är icke-kvadratiska.
Nu ska man gå runt och vara varannan gång på 1, 2, 4 och varannan gång på 3, 5, 6.
Om man börjar på 2 räcker det med ett steg de tre all the numbers on a roulette wheel add up to förflyttningarna, och det var så schemat konstruerades.
När antalet spelare inte är ett primtal blir det lite mer komplicerat, och man får antagligen ha fler bräden än spelare.
Om antalet spelare är jämnt, kan man också tänka sig att man går ett steg hela tiden.
Då blir det samma indelning i lag på varje bräde, och alltså en match mellan två lag.
Om man inte gillar det här med att någon lagkamrat ska komma och förstöra ens planer, kan man bryta upp schemat i ronder där man spelar två vanliga partier samtidigt relaterat: all the numbers on a roulette wheel add up to finns det något som heterenda sporten vars utövande kräver kontorsstolar med hjul?
Då blir det bara ett sätt att köra en turnering på udda antal spelare utan frironder.
Man sätter sig på något sätt i en ring där man spelar mot sina två grannar.
Alltså A har vit mot B som samtidigt har vit mot C osv.
Till rond 2 byter man plats så att man hamnar granne med dem vars "startnummer" ligger 2 från ens eget: Rond 3: A - D - G - C - F - B - E - A.
Så vad har detta med månfärder att göra?
Jo, vi är några som får av att se den här bokstavsföljden, och för vårt inre hör Frank Sinatra och.
Men bara för att man casino punta all inclusive cana en stark känsla för grundtonen är man ju!
Nu har i schack mellan norrmannen och indiern kommit igång på allvar.
Carlsen tog ledningen genom att vinna söndagens parti, men i går eftermiddag lyckades Anand kvittera och ställningen är nu 1.
Man kan förstås följa partierna live med expertkommentatorer till exempel viaoch det twittras och diskuteras flitigt.
Eftersom schackprogrammen är så starka numera, riktas stor uppmärksamhet mot den löpande utvärderingen av partiställningarna som presenteras av program som och.
Datorns siffror dryftas som om de vore mellantider i skidåkning.
Carlsen förväntas få åtminstone +0.
continue reading är många som retar oss lite på det här, och tycker att det tar bort lite av magin runt VM-matcherna.
När en spelare gör ett oväntat drag, är det alltid dåligt.
De briljanta kombinationerna har publiken redan sett, och skulle de reproduceras på brädet är det bara vad man förväntar sig.
Samtidigt är det förståeligt att den som ska gälla för expertkommentator vill kunna snegla på datorn, eftersom det annars inte finns en chans att i realtid ge lika relevanta kommentarer.
Det är en kliché bland schackspelare att man inte ska lita på datorernas ställningsvärderingar.
Bara för att Stockfish säger -0.
Siffrorna ska tas med en nypa salt heter det, och motiveringarna brukar vara: a Datorer är bra på taktik men saknar mänskliga toppspelares förståelse av de mer långsiktliga strategiska aspekterna.
Kanske är ställningen objektivt vinst för svart, men så full av taktiska blindskär att den i praktiken är fördelaktig för vit när människor spelar.
Stämmer det att mänskliga stormästare fortfarande är bättre än datorn på att bedöma ställningar, eller är det bara önsketänkande?
Förklaring b rymmer väl ett uns av sanning, medan a egentligen är goddag yxskaft.
Som schackprogrammen fungerar, väljer de helt enkelt det drag som får bäst poäng.
De siffror Houdini och Stockfish presenterar utgör alltså hela underlaget för vilka drag de skulle välja om de själva spelade.
Om siffrorna vore uppåt väggarna fel, borde de leda programmen till dåliga beslut.
Men eftersom programmen faktiskt spelar mycket bättre än Carlsen och Anand, är deras sätt att värdera ställningar uppenbarligen effektivt.
Vi kan också se att små skillnader är betydelsefulla.
Ibland finns ett helt spektrum av drag från de vassaste, som till exempel bedöms ge en fördel på 0.
Nyanser som värderas till några hundradelar av en bonde är många gånger det enda som skiljer superprogrammen från oss vanliga klubbspelare.
Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att datorns siffror ger ett oerhört exakt mått på Carlsens och Anands utsikter i den aktuella ställningen.
Men som alla vet som någon gång har försökt programmera en dator att spela spel hm, det kanske inte är så många, men ni borde testa, det är kul!
För att förstå det här all the numbers on a roulette wheel add up to man tänka på att spelstyrka bara handlar om att jämföra de ställningar som kan nås i ett drag från den aktuella ställningen.
Ett program som konsekvent övervärderar eller undervärderar alla ställningar av en viss typ kan därför ändå fatta bra beslut.
Som ett tankeexperiment kan vi föreställa oss ett program som anser att det är till stor fördel för vit om det finns många pjäser kvar på brädet, och omvänt till stor fördel för svart om det finns få pjäser kvar.
Om dess sätt att värdera ställningar är bra i övrigt, skulle det ändå kunna spela i världsklass!
Pjäserna försvinner ju bara från brädet en i taget, så i varje given ställning är över- eller undervärderingen i stort sett konsekvent.
För det mesta väljer programmet därför rätt drag, och gör aldrig några dundertabbar, trots att det vid förfrågan svarar att vit har förkrossande fördel i utgångsställningen, medan svart står överlägset när bara kungarna är kvar.
Stockfish och de andra programmen är skrivna för att göra bra drag, inte korrekta ställningsvärderingar.
Även om de senare ligger till grund för de förra, är det på något sätt så att helheten får vara fel, bara detaljerna blir rätt.
Datorns värderingsfunktion är lite som en världsatlas på bokform.
I stora drag stämmer det inte.
Flyger man från Stockholm till Los Angeles åker man inte över de brittiska öarna, utan över Grönland.
Som är stort, men inte som hela Sydamerika.
Men tittar man på ett enskilt land, är den platta kartan fullt användbar.
Eftersom alla orter i Spanien ligger fel på ungefär samma sätt i förhållande till resten av europakartan, kan man dra korrekta och användbara slutsatser om hur man tar sig från en spansk ort till en annan exempelvis.
På samma sätt kan ett datorprogram göra helt fel bedömning av utsikterna att vinna ett visst slutspel, och ändå spela grymt bra genom att systematiskt göra samma felbedömning i alla ställningar av den typen.
Man skulle kunna tro att det här isolerar schackprogrammens överlägsenhet till att deras taktiska förmåga kompenserar för brister i planering och långsiktligt manövrerande.
Men det finns ytterligare en twist!
Att konsekvent följa en plan eller åtminstone spela som om man hade en och inte bara flytta pjäserna fram och tillbaka, verkar inte heller hänga på korrekt ställningsvärdering!
Det finns klara skillnader mellan människors och datorers sätt att spela schack, men i just det här avseendet är vi ganska lika.
Även vi kan många gånger ha lättare att identifiera en plan och välja rätt drag, än att bedöma våra utsikter att vinna.
När slutspelet närmar sig, vet vi att kungen ska sitt all free game download com will />Vi vet att den står bättre på f2 än på g1, source ännu bättre på e3, men skulle vi försöka bedöma våra utsikter, kanske vi är helt fel ute i alla tre ställningarna.
Och ändå spelar vi som om vi begriper vad vi gör, och går mot centrum med kungen!
En publicerad av SDU Sverigedemokratisk ungdom den 15 juli visar de mest överrepresenterade namnen bland svenska fängelsedömda.
Listan toppas av Tomasz följt av Zoran, Marek, Marko, Krzysztof, Igor, Pawel och så vidare.
Jag får en känsla av att vi är överens, jag och redaktionen på SDU, om att det här är vad man hade väntat sig.
Men att vi har lite olika uppfattningar om varför listans utseende är som förväntat.
Att runt 95% av internerna är män är ingen hemlighet, och det är nog inte det som är tänkt att vara poängen.
Något som tycks vara centralt för SDU är i stället överrepresentationen av invandrare bland fängelsedömda.
Går man till hittar man statistik av vilken det framgår att runt en tredjedel av fängelseinternerna i Sverige är utländska medborgare jämfört med cirka 7% av hela befolkningen.
Någon motsvarande statistik för utomlands födda verkar inte finnas, men det är hur som helst klart att utländsk härkomst är en av de saker som korrelerar med att bli dömd för brott.
Liksom en rad andra parametrar som ålder, kön, inkomst, bostad, utbildningsnivå osv.
Vad SDU har tänkt göra för att grupper som exempelvis män ska integreras bättre i samhället framgår inte på deras webbsidor.
I stället verkar det vara viktigt att ge en bild av att det främst är polacker, araber och romer som begår brott i Sverige.
Facebooksidan Slutpixlat publicerade snabbt ett med en illustration av vilka namn som i själva verket dominerar på de svenska fängelserna.
Så vilken bild är den sanna?
Dags för lite vetenskaplighet.
Det framgår inte vilken metod redaktionen på SDU har använt för att få fram sin topplista, men det ligger nära till hands att titta på förhållandet mellan antalet personer som har ett visst namn och antalet domar mot personer med detta namn.
En del av det som ibland kallas för ett "" är idén att formulera en så kalladoch försöka förstå hur världen skulle se ut om den vore sann.
I det här fallet skulle en nollhypotes bestå i att det inte fanns någon korrelation alls mellan namn och fängelsedomar.
För att undersöka hur det då skulle bli, klickade jag fram över de 1000 vanligaste mansnamnen i Sverige.
Listan börjar med Erik, 300974 personer, och nummer tusen är Isa, 562 personer.
Summerar man blir det drygt 9 miljoner.
Det borde vara runt hälften eftersom det bara är män, så det kan inte vara enbart tilltalsnamn.
Men jag orkar inte reda ut exakt hur statistiken är gjord, min poäng ska nog framgå ändå.
Grovt räknat sitter en man på tusen i fängelse.
För att få något som är helt slumpmässigt och i väldigt runda slängar lika vanligt, simulerar jag att var och en av drygt 9 miljoner personer med namn från listan kastar fem tärningar.
Sannolikheten att få yatzy är en på 1296, så av 300000 Erik till exempel, väntar vi oss att runt 230 ska få yatzy.
Det betyder att bland dem som heter Dino var antalet yatzy 7.
Den enorma överrepresentationen beror på att fem av dem råkade få yatzy den här gången.
Mitt program skriver ut dem som har en överrepresentation på minst 3.
Jag tyckte det blev en lagom lång lista då.
Det fina med simuleringar är att man kan köra dem hur många gånger man vill.
Nästa gång blir det: Raul 7.
Och se upp med de här Pavel och Jan Olof, nu har de varit med två gånger!
Vi tar en till: Carl-Henrik 4.
Efter några körningar blir mönstret tydligt.
Det är mycket "invandrarnamn", och här och där något dubbelnamn och någon ovanlig stavning.
Varför blir det så?
Varför har aldrig Anders, Johan och Mikael samma tur med tärningarna som Abdulrahman, Mateusz och Nils-Åke?
Det är ingen konspiration.
Mitt datorprogram vet inte vilka namn som är "svenskklingande" och vilka som är "utländska", utan det som händer är att topplistan domineras av de ovanligare namnen.
Namn som är ovanliga i Sverige uppfattas som utländska för att de är, tja, ovanliga i Sverige.
Undantagen, de namn som är ganska ovanliga i Sverige och ännu ovanligare utomlands, är främst dubbelnamn och udda stavningar, och för all del ett och annat ålderdomligt namn.
Och varför kommer de ovanliga namnen högre upp?
Får man oftare yatzy om man heter något konstigt?
Nej det får man inte, men det blir större spridning i statistiken.
För att ett namn med 500 eller 1000 bärare ska komma över min godtyckligt satta tröskel på 3.
Lite sådär osannolikt, men inte extremt.
Att däremot något av de 100 vanligaste namnen skulle komma med är praktiskt taget uteslutet.
Nummer 100 på listan är Ola med 20778 bärare.
Förväntade antalet Ola med yatzy är ungefär 16, så det är för det mesta 10-20 stycken.
En liten uträkning visar att sannolikheten att Ola bingo online all games free över tröskeln på 3.
Och Ola var nummer hundra.
Att "Erik" skulle kvala in med 800 yatzy i stället för det normala 200-250 är så osannolikt att vi får börja tramsa om att varje partikel i det synliga universum är en dator som kör en miljard simuleringar i sekunden alltsedan Big Bang.
http://bitcoincasinoinall.top/all/gumball-all-new-games.html det händer ändå inte en enda gång.
Så vad betyder det här?
Är inte invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken?
Men på SDUs webbsida ger inget stöd för detta.
I stället ser den ut ungefär som man hade väntat sig om det inom gruppen män inte fanns någon korrelation mellan namn och fängelsedomar!
I en på SvD brännpunkt hävdar jag att fyraprocentsspärren till riksdagen bör avskaffas, eftersom den motverkar sitt syfte.
Jag ska inte upprepa argumenten här, utan i stället redogöra i lite mer detalj för det system jag antyder i slutet av artikeln.
I dag, det vill säga baserat på valet 2010, har kombinationen M+C+V+MP fler röster bakom sig än de övriga riksdagspartierna S+FP+KD+SD, men trots detta färre riksdagsplatser.
Att det inte har blivit mer rabalder om detta beror förstås på att ingen ideologisk skiljelinje går mellan miljö-höger-vänstern och de krist-fascistiska folksocialisterna, och att det ändå inte är aktuellt att de förra bildar regering med de senare i opposition.
Men ju fler partier vi får i riksdagen, desto större blir risken att knasigheterna i valsystemet drabbar en regeringsaktuell partikonstellation.
En enkel demokratisk princip, baserad på att maximera handlingskraft med respekt för jämlikhet, är att en politik som stöds av mer än 50% av väljarna ska kunna genomföras.
Det ideala vore ett valsystem som har följande egenskap: Majoritetsprincipen: En grupp av partier som tillsammans får mer än hälften av rösterna ska också ha mer än all casinos in vicksburg ms unlawful av riksdagsplatserna.
Den här tanken, som visar sig behäftad med vissa svårigheter, kan ändå betraktas som grunden till idén om proportionalitet.
Om varje partis andel av riksdagsplatserna vore exakt lika med dess andel av rösterna, skulle majoritetsprincipen automatiskt vara uppfylld.
Dessvärre är det inte möjligt att konstruera ett system som garanterat uppfyller majoritetsprincipen.
Detta inses enklast med ett urartat scenario.
Antag att det fanns 700 partier och alla fick lika många röster.
Eftersom det bara finns 349 platser i riksdagen, kan högst 349 partier få någon plats överhuvudtaget.
Övriga 351, som har en majoritet av väljarna bakom sig, får ingen plats alls.
Detta var ett extremt exempel, men det visar i alla fall det lönlösa i att försöka hitta ett system som av matematiska skäl garanterar majoritetsprincipen.
Vi behöver revidera majoritetsprincipen, och man kan då tänka sig att en grupp av partier skulle ha möjlighet att anmäla till valmyndigheten att man bildar ett block, och att man därför vill garantera att om man tillsammans får en majoritet av rösterna, ska man också tillsammans få majoritet i riksdagen.
I Sverige idag skulle allianspartierna M+C+FP+KD bilda ett sådant block, medan det förmodligen skulle bli hårdare förhandlingar på vänstersidan.
Ett block skulle vara ett svagt valtekniskt samarbete, och samtidigt en signal till väljarna att man kan tänka sig bilda regering tillsammans.
Men det skulle inte utgöra något kontrakt, regeringen skulle fortfarande utses av riksdagen.
Platserna i riksdagen skulle sedan fördelas i två steg: I en första runda behandlas alla block som om de vore enskilda partier.
I en andra runda fördelas sedan blockens riksdagsplatser mellan partierna inom varje block.
Om ett sådant system ska fungera, måste partierna ges incitament att bilda block.
Det får inte vara så att en partigrupp förlorar platser på att bilda ett valtekniskt block jämfört med om de med samma valresultat inte hade bildat ett block.
Detta kan vi formulera så här: Koalitionsprincipen: Valsystemet bör ha egenskapen att om två partier slås ihop till ett med bibehållet valresultatfår det sammanslagna partiet minst lika många riksdagsplatser som de två ursprungliga partierna hade fått tillsammans.
Koalitionsprincipen som alltså med dagens system inte är uppfylld är intressant, därför att den visar sig vara möjlig att uppfylla, och därför att den får långtgående konsekvenser.
Till att börja med innebär den att ett parti som får egen majoritet bland väljarna också måste få egen majoritet i riksdagen, i alla fall om antalet platser är udda.
De övriga partierna ska ju inte kunna få fler platser genom att dela upp sig.
Men eftersom blocken i första rundan ska behandlas som enskilda partier, innebär den automatiskt att ett block med majoritet av rösterna också får majoritet i riksdagen.
Finns det då något bra valsystem som uppfyller koalitionsprincipen?
Ja, det finns det faktiskt.
Bland de etablerade proportionella metoderna finns den så kallade heltalsmetoden, en släkting till den metod uddatalsmetoden som ingår i det nuvarande valsystemet.
Heltalsmetoden Heltalsmetoden är den enklaste av de så kallade divisormetoderna, dit även uddatalsmetoden hör.
De här metoderna brukar förklaras på ett fantastiskt opedagogiskt sätt som att numbers on a wheel all roulette ska hålla på och dividera med heltal och udda tal.
Jag ska beskriva dem på det vettiga sättet, genom att börja med det färdiga resultatet.
Parti Röster Mandat M 1 791 766 106 C 390 804 23 FP 420 524 25 KD 333 696 19 S 1 827 497 108 V 334 053 19 MP 437 435 26 SD 339 610 20 PP 38 491 2 FI 24 139 1 SPI 11 078 0 Den här tabellen visar hur mandatfördelningen i riksdagen skulle ha sett ut om den hade baserats på det totala antalet röster i riket 2010 och heltalsmetoden.
Och hur kan vi verifiera att detta stämmer?
Jo, det fina är att heltalsmetoden bestämmer hur många röster en riksdagsplats kostar.
I valet 2010 var det 16800.
Eller egentligen vad som helst mellan 16767 och 16820, men säg 16800.
Med det priset kan moderaterna med sina 1791766 röster köpa 106 platser.
Centern kan för sina 390804 röster köpa 23 platser, osv.
Har man en miniräknare och får veta priset på ett mandat, är det lätt att kontrollera att det stämmer.
Så hur bestäms priset?
Jo, villkoret är helt enkelt att partierna tillsammans ska ha råd att köpa precis 349 platser.
I det här fallet visar det sig att om priset sänks till 16766, har S råd att köpa 109 platser, så då blir det 350 totalt, medan om priset höjs till 16821, har FP bara råd med 24, vilket ger totalt 348.
Men i intervallet 16767 - 16820 blir totala antalet köpta platser precis 349.
Det här med att man ska dividera med 1,2,3 osv har att göra med hur priset räknas ut från början.
Man kan tänka sig att priset först är oändligt stort och sedan successivt sänks, och att vi kontinuerligt håller koll på hur många platser varje parti har råd med.
När priset kommer ner till 1827497 har S råd med ett mandat, och om riksdagen bara hade en stol, skulle den bli socialdemokratisk.
Strax därefter kommer priset ner till 1791766, och då har även M råd med en plats.
Nästa parti som får råd med en plats är MP, som kommer att få sitt första mandat när priset når ner till 437435.
Men dessförinnan kommer både S och M att ha fått sina andra stolar.
För att räkna ut var nästa tröskel blir i det läge då S och M har ett mandat var och inget annat parti ännu har råd med någon platskollar vi för varje parti hur långt ner priset måste gå för att partiet ska ha råd med ytterligare en plats utöver vad det redan har.
För S och M som redan har en plats, dividerar vi antalet röster med 2, eftersom de kommer att ha råd med en andra plats när priset går ner till halva deras antal röster.
För övriga partier är det fortfarande det ursprungliga antalet röster som är nästa tröskel.
När priset till slut når ner till 16820.
Hade vi fortsatt ett steg till, skulle nästa tröskel ha varit vid 16766.
Det är alltså i intervaller däremellan som det totala antalet platser blir 349.
Om vi hade tillämpat det här systemet, kunde morgontidningarna ha publicerat ovanstående tabell och talet 16800 så att en mellanstadieunge med miniräknare hade kunnat kontrollera mandatfördelningen.
Lägg märke till att det är enklare att verifiera att resultatet är korrekt, än att från början räkna ut det.
Som valsystemet fungerar idag kan man inte ens räkna ut mandatfördelningen utifrån partiernas totala antal röster, eftersom den på ett komplicerat sätt beror av vilka valkretsar rösterna kommer från.
Uddatalsmetoden Men uddatalsmetoden, hur var det med den då?
Jo, även den bygger på att man sätter ett "pris" på riksdagsplatserna.
Den ovannämnda heltalsmetoden kan sägas bygga på avrundning neråt.
Filosofin bakom uddatalsmetoden är att det blir mer rättvist att avrunda till närmaste heltal.
Liknelsen med att partierna "köper" platser till ett visst pris stämmer då inte riktigt, men kanske kan vi jämföra med hur min generation som barn köpte smågodis.
Man lämnade fram de mynt man hade i fickan, och gubben eller gumman i kiosken plockade ihop godis för det beloppet.
Gick det all the numbers on a roulette wheel add up to jämnt upp, kunde man få en extra chokladbit.
Med uddatalsmetoden köper partierna riksdagsplatser, men när det inte går jämnt upp avrundar man till närmaste heltal i stället för neråt.
Eftersom det är ett generösare system, men antalet mandat ändå ska bli 349, blir priset per mandat aningen högre med uddatalsmetoden än med heltalsmetoden.
Med valet 2010 som exempel visar det sig att det blir 349 platser köpta om priset ligger i intervallet 17113 till 17130.
Vi kompletterar ovanstående tabell med ytterligare en rad: Parti Röster Heltal 16800 Uddatal 17120 M 1 791 766 106 105 C 390 804 23 23 FP 420 524 25 25 KD 333 696 19 19 S 1 827 497 108 107 V 334 053 19 20 MP 437 435 26 26 SD 339 610 20 20 PP 38 491 2 2 FI 24 139 1 1 SPI 11 078 0 1 Som synes är det bara enstaka platser som byter ägare.
För de stora partierna S och M blir differensen i pris mer relevant än avrundningsregeln, och de får ett mandat mindre till uddatalsmetodens högre pris.
För små partier blir det mer relevant hur man avrundar, och SPI som egentligen inte har röster till ett helt mandat får ändå ett med uddatalsmetoden.
Så varför heter det uddatalsmetoden?
För att beräkna de "priströsklar" där ett parti får råd med ytterligare ett mandat, ska vi i detta fall dividera antalet röster med 0.
Men då blir det enklare att i stället utgå från priset för ett halvt mandat, och dividera med 1, 3, 5, 7 osv.
Uddatalsmetoden uppfyller inte koalitionsprincipen.
Till exempel kunde FI ha fått ett extra mandat genom att dela upp sig i två partier, FI1 och FI2, med runt 12000 röster var.
Priset på ett mandat hade bara förändrats marginellt, så FI1 och FI2 hade fått varsin riksdagsplats.
Det är lite som om vi skulle få mer godis om vi köper för en femma två gånger och får två snälla avrundningarän om vi köper för all the numbers on a roulette wheel add up to tia.
Uddatalsmetoden uppfyller heller inte majoritetsprincipen.
Ett parti kan få egen majoritet av rösterna och ändå inte majoritet i riksdagen.
Det sägs ibland, ofta utan motivering, att uddatalsmetoden har "bättre proportionalitet" än heltalsmetoden.
Detta kan ifrågasättas, och det handlar hur som helst om finlir och avrundningar.
Det system vi har idag med spärrar, valkretsar och jämkning går avsevärt hårdare åt proportionaliteten.
Med heltalsmetoden måste man ha det erforderliga antalet röster för att få ett visst antal mandat, det blir ingen snäll avrundning uppåt.
Om två partier A och B har röster som räcker till, säg, 10 respektive 15 riksdagsplatser, måste de alltså tillsammans ha det antal röster som krävs för 25 platser.
Om man slår ihop dem med bibehållet valresultat, ska det alltså räcka till minst 25 platser.
Men vänta nu, priset per riksdagsplats påverkas ju av valresultatet.
Kan det inte bli så att priset ökar när partierna slås ihop, så att det sammanslagna partiet inte har röster till 25 platser?
Nej, det kan det inte.
Om priset ökar, kommer ju övriga partier aldrig att kunna få fler platser!
Så hur hade det gått 2010 om man hade tillämpat det system jag här föreslår?
Tittar man på tabellen, ser man att allianspartierna tillsammans får 173 platser med den rena heltalsmetoden.
Om de i stället hade bildat ett valtekniskt block, visar det sig att de skulle ha fått 174 platser tillsammans.
De hade så att säga kunnat lägga sina överblivna röster i en hög, och högen hade räckt till ytterligare en plats som All the numbers on a roulette wheel add up to hade blivit av med.
Det hade då visat sig att det extra mandatet hade tillfallit moderaterna.
Men blockbildning är givetvis inte förbehållet högeralliansen.
Hade man inkluderat FI i det rödgröna blocket skulle det i stället fått 181 mandat, och alliansen bara 126 priset hade ökat till 10552 röster per plats!
Jag hoppas att detta visar att heltalsmetoden med valtekniska block ger ett lättförståeligt, i grunden proportionerligt system, där avrundningsreglerna marginellt favoriserar stora partier och partiallianser på bekostnad av små och splittrade partier.
Precis de egenskaper ett schysst system ska ha!
But you can do better.
In the second round, you cleverly bet one third of your bankroll on the color that didn't come up in the first round.
For an explanation and a description of the strategy, I recommend the lovely paper by.
And Wallis' product doesn't just occur in roulette games.
Not to mention the and the.
Ten years ago, in 2004, while trying to come up with a good problem for theI happened to discover a involving no calculus, just plain algebra and geometry.
I thought I must have rediscovered something that was known since long ago, but after failing to find it in the literature, I wrote it down and submitted it to the American Mathematical Monthly.
A few years later I was happy to hear from who was preparing a lecture about my proof.
And here is a video of his talk.
A while ago the team released a apparently viewed more than 1.
Still, Tony Padilla and Ed Copeland claim in the video that the equation makes sense and is important for string theory in 26-dimensional space and what not.
In the discussions on the web, the video has been more or less burned at the stake.
Mathematicians have criticized it for being misleading and for failing to properly discuss the concept of sum of a divergent series.
Several commenters have dismissed it on the grounds that the whole thing is obviously nonsense.
Among the critics are and.
Quoting the blogger"a depressingly large portion of the population automatically assumes that mathematics is some nonintuitive, bizarre wizardry that only the super-intelligent can possibly fathom.
Showing such a crazy result without qualification only reinforces that view, and in my opinion does a disservice to mathematics.
But if the wizardry is something a school kid can try and show to their friends, it might do a great service to mathematics even if it seems crazy and nonintuitive.
The real problem with the video is If kids try this at home, it won't work.
And this goes for kids of all ages and levels of education.
So let's debunk it.
My main misgiving about contradictions isn't that they are wrong or anything.
It's that they are boring.
If somebody plays around on their own with this and similar series, perhaps trying to sum all even or all odd numbers, or all squares, they will just end up with a mess.
If they ask about it in school, all the poor teacher can say is "you can't manipulate infinite sums the way you do with finite sums because you run into contradictions".
And the gap between school mathematics and where the fun is will just appear larger.
But the thing is you can manipulate infinite sums, even divergent ones, in a lot of fun ways without running into all the numbers on a roulette wheel add up to />It's just that zeta regularization and Ramanujan summation is a bad first example.
For those who want to learn about that stuff, I recommend the excellent Wikipedia article.
So here's what I suggest instead: Listen to the teacher's warning, and obey the following simple rules: 1 When you play with an infinite series, you can apply all the ordinary rules of arithmetic, as long as you only mess with a finite number of terms.
You may also multiply all the terms of a series by a fixed number, and the sum will be multiplied by the same number.
And keep in mind that not all series have sums.
By the way, rule 1 is called stability in the theory of divergent series.
With these rules, it is easy to sum a geometric series.
Now lets sum the powers of 2.
How weird, the sum of a series of larger and larger positive numbers is negative!
But in fact assigning it this value is consistent with the rules I gave you.
I will not try to defend the pedagogical merits of summing divergent series.
And what about the derivation in the video?
So far so good.
That's where they go wrong.
Up to that point, what they did was actually consistent.
I haven't mentioned Cesàro summation or Abel summation, and I haven't discussed the theory of.
You don't have to sit passively and watch somebody pull rabbits out of a hat, you can actually try it yourself.
Which brings us finally to a little exercise.
The Fibonacci numbers start 1, 1, and after that, each number in the sequence is the sum of the two previous numbers.

Baunty

29 Comments

 1. Please reload the game. Reload... www.casinostugan.com drivs av Co-Gaming Limited som är registrerade på Malta, tillhörande den Europeiska Unionen.

 2. ohio/328">internet casinos ohio slot machine apps for.... Best Place To Buy Lanoxin overnight without a prescription.

 3. Gäller 1 december 2014 efter kl 13, bonus deposit with no casino online.. We review the top Australian online casinos & pokies with bonuses up to AU$1600!

 4. Mosa, kämpa och krossa! Skydda planeten mot horder av skurkar med dina favorit-superhjältar från Marvel! Använd krafterna från Hulk, Groot, Captain America,.

 5. Spin Palace erbjuder över 300 spel från Microgamings utbud. Här kan du också få en 1000 EURO välkomstbonus. Vi berättar mer.

 6. välkommen – welcome Machine à sous gratuite 5 rouleaux. Nombre de croupiers : 5 casinos Nombre de rand : 25 many Editeur : Netent 2015. Trouvez rapidement les jeux basés sur machine spiels ou séries, les droits à.

 7. We Are Betting More Than Ever on the Super Bowl. Buzz60-. Kim Kardashian Starts a Book Club With Another Famous Celebrity. Buzz60-logotyp Buzz60 1:07 · New app matches you with people who hate the same things.

 8. DrinkFest"aPalooza" Wine & Whiskey Wilkes-Barre. lördag, 29 april. Hollywood Casino at Penn National Race Course. lördag, 13 maj.

 9. Oavsett om du har laddat ned ett Android-spel från Google Play, streamat ett PC-spel från molnet på GeForce NOW eller länkat till din GeForce.

 10. Show more! 10653681. mönstrat skjorta från sand iver 590 navy. STAYHARD. 10653716 · enfärgad skjorta från sand state 000 white. STAYHARD. 1199 kr.

 11. ... of Computer Games · 2012 Stagecoach Country Music Festival - Indio, CA - Day. Criss Cross Poker is a new casino game from In Bet Gaming that is fun and.

 12. It support nintendo 2DS/3DS / DSi XL(LL)/ DSi / DS Lite / DS.. www.dsgameruk.com R4i SDHC 3DS Flashcard 4.5support DSi V1.45 and 3DS... www.dsgameruk.com EZ flash 3 in 1 expansion pack is a ds slot 2 card that works with the slot.

 13. The Four Kings Casino & Slots är den perfekta online flerspelarupplevelsen.. It's even more fun knocking pins down with a planet, a basketball, or a happy face.

 14. Bingo bongo at The Corner House Windsor, 22 Sheet St Sunday night!. Join Elsie Crumpet for a night of good, old-fashioned bingo with a few twists at TwyFest.

 15. Sierra's Buffet at Virgin River Casino, Mesquite, Nevada. 20 gillar · 940 har varit här. Lokalt företag.

 16. Spela Racing-spel på FunnyGames.se. Spela Happy Wheels, Traffic Talent, Wheely och många andra Racing-spel online!. icon. Dream Car Racing2. icon.

 17. Med allt från Blackjack spel till slots och liveodds så kan du aldrig bli uttråkad.. Just nu har de en rad nya slot spel; allt ifrån Net Ents Jimi Henrix slot machine med. Lukas T har idag vunnit 300 EUR på Blackjack Pro (3 box) - High Limit hos. Freaky Vegas - Viva Las Vegas online på nätcasino i Sverige.

 18. This is one of the best tips on how to win Roulette.The best feature of online Roulette is it allows you to place multiple bets on each spin.

 19. .Assists with HR setup and employee workforce... careers.mvtransit.com. 14 dagar. Station Casinos, LLC. Employee Relations Specialist. 46 dagar. Sitel.

 20. L'Auberge Casino Hotel Baton Rouge – hitta hotellinformation och bilder m.m. på Expedia.se. Perfekt om du ska besöka Louisiana State.

 21. but this app helped me a lot to put only the really often used functions on the wheel while I have all nessescarry commands at my tablet.

 22. Take advantage of the attractive Europa League betting odds 10Bet offers!. What's more – unlike the Champions League, where the underdogs rarely have any. The Europa League winner odds are always attractive to punters, but they are.

 23. “fun” that in a scientific way can break down what makes people want to keep playing.. Our research doesn't only explore what motivates players, but also tries to distill. game addiction to separate it from need satisfaction and create grounds for. with the theories about need satisfaction, conducted an analysis on two.

 24. Vill du spela på ett nätcasino med en svensk casinobonus? Då har du kommit. Storspelare Casino. 1 2 3 4 5. Upp till 20 000 kronor i välkomstbonus Spela nu.

 25. It could have been better if Mummi and Daddy and all of the good friends that I. how things will be All will be misery I'll gamble on and lie Thirty years old I'll die.

 26. Chips to the casino games free online casino slot games download strictly social can reel. När jag nu får möjligheten att utveckla mitt sälj i en riktning jag själv kan påverka. this was the coldest I ever had been on blackhawk casinos a climb, including riding. best casino in michigan onawa casino meadows casino bowling.

 27. Online casino big bonus jackie casino Nar Spelades Mot Alla Odds In.. Odds In south africa online casino reviews youtube jackpot city casino Nar Spelades Mot... tropez opinioni Nar Spelades Mot Alla Odds In kickapoo lucky eagle casino.

 28. Restauracja Sopot Monte Cassino. Sims 3 seasons lots Machine a Restauracja Sopot Monte Cassino sous video bonus jeux gratuit en ligne casino machine a.

Add camments

. *